Ariel Pintos

Furuike / ya
un Viejo estanque,
kawasu / tobikomu
al zambullirse una rana,
mizu / no / oto
ruido de agua.

Bashoo

Koi / koi / to
Por más que digo “Ven, ven”
iedo / hotaru/ ga
la luciérnaga
toned / Yyuku
pasa volando.

Onitsura